Benoit LEVECQ, Notaris te Herk-de-Stad

 

Benoit LEVECQ

Notaris te Herk-de-Stad

Twee mogelijkheden om handels- en burgerlijke activiteiten uit te oefenen

In het economisch rechtsverkeer dient men een onderscheid te maken tussen handels- en burgerlijke activiteiten.

De eerste categorie betreft de daden van koophandel zoals die door het Wetboek van koophandel zijn opgesomd. De tweede categorie betreft dan de daden van burgerlijke aard, waar het voornamelijk over de vrije beroepen gaat.

 

Een ondernemer of vrij beroeper kan zijn activiteiten op twee manieren organiseren.

Ofwel kiest hij ervoor zijn activiteit alleen en zonder vennootschap uit te bouwen, wat dan de eenmanszaak wordt genoemd, ofwel kiest hij ervoor zijn activiteiten, al dan niet in samenwerkingsverband, onder te brengen in een vennootschap.